TR EN

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Akyüzlü Dövme ve Kaldırman Ekipmanları olarak Çevreye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. İnsan sağlığı, İşletmenin güvenliği ve Çevrenin korunması konularındaki standardlara uymayı hatta aşmayı İlke edindik.

Akyüzlü Dövme ve Kaldırman Ekipmanları Üst Yönetimi ve Tüm Çalışanları olarak ;

Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek, yürürlükteki yasal mevzuatları ve standardları uygulamayı,

Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan tüm risklerin belirlenerek çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, mümkün olduğunca kirliliği henüz kaynağında iken önlemek için çalışmalar yapmayı,

Çevre acil durumları için riskleri, enerjinin verimli kullanılması, çevreye olan etkilerin azaltılması için gerekli insan, teknoloji ve finansal kaynakları sağlayacağımızı,

Paydaşlarımızın içinde yaşadıkları ekolojik çevre sistemlerini anlamalarını, sistem içindeki yerlerini kavramalarını sağlayarak, paydaşlara çevre sorunlarının çözümüne etkin katılım yönünde beceri ve alışkanlıkları kazandırmayı,

Yaşadığımız çevreyi ödünç aldığımız ve yaşanabilir bir çevreyi çocuklarımıza bırakacağımız bilinciyle, tüm süreçlerimizin planlamasında ve uygulamasında çevre ile uyumlu sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi toplumsal bir görev olarak kabul etmeyi,

Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmek, doğal kaynakları akılcı, tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,

Kurduğumuz sistemi ve faaliyetleri sürekli denetleyerek, ilgili Tarafların denetlemesine de açık tutacağımızı,

Kamuoyunun bilgisine açık olarak Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde Çevre Kalitesi’nin devamlılığının sağlanmasını taahhüt ederiz.